×

Weten wat uw cyberrisico's zijn?

Start nu

Voor een snel antwoord op uw vraag.

Get in touch

Cybersecurity is geen kant-en-klaar product

‘Wij doen aan cybersecurity, want we hebben antivirus en een firewall’. Dit is een opmerking die vaak gemaakt wordt in het MKB segment. We merken dat goede cybersecurity de kennis van MKB-ers vaak overstijgt. Cybersecurity is geen standaard kant-en-klaar product en iedere organsatie heeft zijn eigen, persoonlijke beleid nodig. Het blijft daarom belangrijk voor ons als IT-partner om onze klanten te blijven voorlichten en ondersteunen met goed securitybeleid.

Uit onderzoek blijkt dat MKB-ers wel degelijk bereid zijn om een goede beveiliging neer te zetten. Het bewustzijn komt er steeds meer, maar daarna houdt het vaak op. De kennis die nodig is om goede cybersecurity te voeren is vaak niet aanwezig en het belang ervan wordt niet altijd ingezien door management.

Dat zou echter wel moeten. Steeds meer grote(re) bedrijven verwachten van partners en leveranciers dat ze een goed cybersecurity beleid voeren. De reputatieschade die door een aanval of datalek kan ontstaan is zo essentieel, dat bedrijven dat willen voorkomen. Niet alleen bij henzelf, maar ook bij hun partners.

Bewustwording en voorlichting blijft dus noodzakelijk. Voor bedrijven (zeker ook MKB-ers) is het belangrijk om eerst de huidige stand van zaken te inventariseren. Als die duidelijk is kan je veel beter zien wat er nodig is om tot goed cybersecurity beleid te komen.

Om dit het best te kunnen bepalen, zou het goed zijn als MKB-ers helder zouden krijgen wat er van hen verwacht wordt. Cybersecurity is tenslotte niet alleen een ‘technisch feestje’; het moet in de hele organisatie worden doorgevoerd en medewerkers moeten weten wat er van ze verwacht wordt. Daarnaast is het een doorlopend, voortschrijdend traject waarbij je steeds moet verbeteren. Een bedrijf dat slechte cybersecurity heeft, is namelijk niet alleen een makkelijk doelwit voor criminelen, ook partners zullen minder snel kiezen voor een partij die de cybersecurity niet/slecht voor elkaar heeft. En dan hebben we het nog niet eens over de boetes die je na 25 mei, na de intreding van de AVG, kunt oplopen. Wees er dus op tijd bij en laat je tijdig informeren. Daar heeft iedereen baat bij.