×

Weten wat uw cyberrisico's zijn?

Start nu

Voor een snel antwoord op uw vraag.

Get in touch

Hoe ver mag je gaan voor digitale veiligheid?

Hoe ver mogen overheidsinstanties gaan m.b.t. onze digitale veiligheid? We willen allemaal veilig kunnen internetten, maar hechten ook veel waarde aan onze privacy. Waar ligt de scheiding? Nu ook bijzondere opsporingsinstanties de mogelijkheid krijgen zelf undercoveroperaties uit te voeren, zijn dit relevante vragen die gesteld worden. Maar zijn die wel te beantwoorden? 

De balans tussen opsporingsbevoegdheden en privacy is altijd gevoelig. De recent ingevoerde AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens, oftewel GDPR) moeten hier aan bijdragen. Die wetgeving eist van bedrijven dat ze er zo veel mogelijk aan doen om de persoonsgegevens van hun klanten te waarborgen.

Aan de andere kant controleren organisaties als Google en Microsoft veiligheidscertificaten van websites en loggen zij IP-adressen die gebruikt worden om verbinding te maken. Onveilige sites kunnen hiermee worden geïdentificeerd bij sommige webbrowsers wordt zelfs de toegang tot een potentieel gevaarlijke website geblokkeerd. Volgens de GDPR worden vallen IP-adressen onder persoonsgegevens, maar in dit geval worden ze gebruikt om risico’s te verminderen.

Stel de juiste vragen
Om dus de vraag “hoe ver je mag gaan voor veiligheid” goed te beantwoorden, moet je meerdere vragen stellen. Want veiligheid is niet zwart-wit. Het hangt van meerdere factoren af, voor een heel deel ook van de maatregelen die je als onderneming zelf treft. Om de juiste maatregelen te kunnen treffen, is het belangrijk dat je de juiste vragen stelt: aan je IT-partner, aan samenwerkingspartners, maar ook aan de mensen binnen je eigen onderneming. Vragen over de staat van je cybersecurity, van beleid rondom mobiele devices, procedures rondom de opslag van gegevens en hoe je moet reageren bij een mogelijke aanval. Pas na een antwoord op al deze vragen, weet je als ondernemer welke maatregelen je (nog) moet treffen om de privacy en de veiligheid te waarborgen. Misschien brengt dat ook het antwoord op de vraag over hoe ver je mag of moet gaan iets dichterbij.