Informatie rubriek

Informatie Rubriek

Middels deze informatie rubriek proberen we een globaal beeld te schetsen van de Cyberrisico’s, de kosten en wat je er als organisatie aan zou kunnen doen. Er is veel nieuws, er is nieuwe wetgeving, er ontstaat meer bewustwording over de problematiek. Hoe kiezen we voor een juiste aanpak?

Sinds 1 Januari 2016 is de wet Privacy en Datalekken van kracht.

Wat betekent dat voor uw organisatie? Hoe maakt u hiervan een vertaalslag?

SQNetworks probeert u hierbij verder inzicht te verschaffen en een te doen voor een aanpak.


Handleiding Cybersecurity

Veel organisaties zoeken naar een handleiding voor een Cybersecurity aanpak.
De Cyber Security Raad heeft hiervoor informatie beschikbaar middels deze pdf.


Cyberadviescommissie van Nederland ICT

SQNetworks is vertegenwoordigd in de Cyberadviescommissie van Nederland ICT. Nederland ICT heeft haar visie bekend gemaakt aan de overheid. Zie hierbij een manifest als bijlage en de visie: Manifest Cyberadviescommissie


Meer inzicht over Cyberbedreigingen:

Over welke schade spreken we jaarlijks voor Nederland?
Onderzoeken van TNO en Deloitte wijzen in dezelfde orde van grootte:
Lees meer in: Kosten Cybercrime jaarlijks voor Nederland

We lezen recentelijk dat verwacht wordt dat kritische onderdelen van onze maatschappij meer doelwit gaan worden: Terreuraanslagen via Internet


Via mails waar u op klikt komt de hacker bij u binnen in de organisatie of in uw transactie, verder komt veel niet gewenste e-mail binnen waar u niet op zit te wachten en wat ongewenst tijd kost.
E-mailbeveiliging kan u veel tijd besparen.

Bij uw bank wordt op de site uitgelegd wat u kunt doen tegen fishing mails, uw emails kunt u beveiligen.(button mailsecure in onze site)

Ransomware, een vorm van een zero day malware bedreigt op dit moment veel organisaties waarbij criminelen geld vragen om je data weer te de-encrypten, waarbij dit meestel niet gebeurt. (button SeQure Office onze site(dit is mds)

Persoonsgegevens worden graag ontvreemd om er later misbruik van te maken,
hierover meer in:
- Stelen van persoonsgegevens


Hierbij treft u termen en begrippen aan met een korte uitleg over cyberproblematieken:

Hierbij treft u meer aan omtrent de wetgeving aangaande privacy en datalekken vastgesteld in Nederland en Europa.


Op welke manieren kunt u de cyberproblematieken gaan aanpakken, passend bij de nieuwe wetgeving Privacy en Datalekken?

Ten aanzien van de Privacy kunt u een PIA opstellen, een document waarin u conform ook uw inzicht de privacy risico’s van uw organisatie benoemd, hierover meer in wat is een PIA? Diverse organisaties in Nederland kunnen u helpen met de aanpak. SQNetworks werkt o.a. samen met KPMG
lees meer in: - Wat is een PIA?


SQNetworks is eveneens participant van de cyberadviescommissie van Nederland ICT.

Een deel van de vuistregels die daar zijn opgesteld aangevuld met regels die wat SQNetworks betreft verder van toepassing zijn, worden genoemd in de Cyber SeQurity vuistregels; een Cyber Security checklist voor uw organisatie. Dit overzicht treft u aan in: Cyber SeQurity vuistregels

Op dit moment wordt het Cybermanifest van Nederland ICT herschreven, het bestaande stamt uit 2012. Dit bestaande manifest kunt u vinden bij “”Nederland ICT Cyber manifest”” Verder heeft SQNetworks Cyber Security diensten ontwikkeld die er voor zorgen dat u beter bent beschermd. Hierover meer.. (SQNetworks Home button)

Indien u meer wilt weten over een uitgebreide aanpak van uw organisatie onderzoek hebben we voor u een document geselecteerd waarin hier verder op in wordt gegaan.
Lees meer in: - Zachman Framework Cyber Security.


Nederland ICT wil 'ministerieel topteam' voor digitalisering 

ICT-bedrijfsbranchevereniging Nederland ICT pleit in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 met een manifest voor een kabinetsbrede visie op de digitale economie. De brancheverenging waar ruim 550 Nederlandse ICT-bedrijven zich bij hebben aangesloten, merkt op dat digitalisering in alle sectoren steeds belangrijker wordt. Dat gaat breder dan één ministerie, schrijft Nederland ICT in zijn manifest (pdf).

Lees verder


Economische Kansen Nederlandse Cybersecurity-Sector 

Ez VKA in Zoetermeer gevraagd onderzoek te doen naar kansen aangaande CyberSecurity in Nederland. Deze informatie is terug te vinden in het volgende document: economische-kansen-nederlandse-cybersecurity-sector.pdf


Suggesties

Indien u suggesties heft om onze informatie rubriek verder uit te breiden of te verbeteren, kunt u dit mailen naar mvanvliet@sqnetworks.com met daarbij de vernoeming “suggesties tot het verbeteren van de informatie rubriek van SQNetworks”.