SQNetworks Privacy Beleid

Laatst aangepast: 16 Mei 2018

Introductie

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke klantgegevens die worden verzameld of gebruikt door SQNetworks of haar filialen of dochterondernemingen. SQNetworks waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website www.sqnetworks.com of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze sociale media en/of kanalen en blogs (samen “SQNetworks-pagina's”). Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die SQNetworks verzamelt tijdens uw interacties met SQNetworks, zoals wanneer u onze websites bezoekt, producten of diensten gebruikt die worden aangeboden door SQNetworks, SQNetworks-producten en diensten aanschaft, u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met de klantenservice of supportservice, enzovoort.
SQNetworks respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegeven vertrouwelijk te behandelen. De persoonlijke gegevens van klanten, bezoekers en partners worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
SQNetworks zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonsgegevens.


Uw persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt SQNetworks gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een overeenkomst met ons aangaat, u zich abonneert op onze nieuwsbrief, een van onze evenementen bezoekt, bij ons een opleiding volgt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met SQNetworks.

SQNetworks gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over producten en diensten. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die SQNetworks tegenover u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

 • SQNetworks-producten en diensten online aanschaffen;
 • Bepaalde producten en diensten activeren of registreren of de functionaliteit uitbreiden;
 • Informatie opvragen over SQNetworks-producten en diensten;
 • Deelnemen in SQNetworks online communiteiten, waaronder onze kanalen/pagina's en blogs in sociale media;
 • Uw voorkeuren opslaan voor toekomstige interactie met en communicatie van SQNetworks;
 • Ons helpen bij het ontwikkelen van producten en diensten en campagnes die speciaal zijn gericht op u, het optimaliseren van onze klantenservice en blijven verbeteren van onze websites.
 • Ons helpen bij het verbeteren van producten en diensten, en toestaan dat SQNetworks u blijft informeren over of betrekken bij het testen van nieuwe producten en diensten;
 • Problemen van klanten en/of met producten en diensten oplossen; 

Wanneer u te maken heeft met SQNetworks namens een zakenpartner, vragen wij u om ons te voorzien van persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van klantrelaties
 • Het faciliteren van toegang tot informatie
 • Het verbeteren van communicatie
 • Het implementeren van beveiligingsprogramma's
 • Het faciliteren dat SQNetworks kan deelnemen aan certificeringsprogramma's
 • Het beantwoorden van vragen of het oplossen van product- of diensten klachten, alsmede het informeren over de status hiervan
 • Het afnemen van een tevredenheidsonderzoek nadat de vraag is beantwoord of opgelost 
 • Registratie van licenties

Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben verteld. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

Klikgedrag en bezoekgegevens website:

Op onze website worden uw IP-adres en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Hiermee kunnen wij de gebruikerservaring van de website verbeteren.

Cookies

SQNetworks maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de website. Een cookie is een klein bestandje dat bij het bezoeken van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. De mogelijkheid bestaat bij sommige webbrowsers het gebruik van cookies uit te schakelen.

Google Analytics

Op de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics is onderdeel van Google en de informatie wordt daarmee verwerkt door een bedrijf in de Verenigde Staten. Lees meer over het algemene privacybeleid van Google en de Google Analytics security and privacy principles.

Het soort persoonlijke gegevens dat we mogelijk verzamelen: Tijdens uw interactie met SQNetworks, bijvoorbeeld door u te registreren op de informatiepagina, kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:

 • Uw naam;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw postadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw geslacht; 
 • Daarnaast  kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken , met inbegrip van maar niet beperkt tot: 
 • Uw IP-adres;
 • Uw cookie-ID;
 • Uw webbrowser;
 • Uw locatie;
 • De webpagina's die u op onze websites bezoekt.

Wanneer u te maken heeft met SQNetworks namens een  zakenpartner, dan kunnen we wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw IP adres
 • Uw zakenadres
 • Naam en adres van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent
 • persoonsgegevens die in het kader van de zakelijke relatie van toepassing zijn; bijvoorbeeld gerelateerd  storingen of meldingen.

Verschillende manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen:

U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met SQNetworks delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 

Uw communicatie met SQNetworks over een product of dienst, bijvoorbeeld de vragen die u ons hebt gesteld of verzoeken die u hebt ingediend;

 • Via e-mail, telefoon, of app of schriftelijk contact opnemen met een van de medewerkers van het SQNetworks Customer Support Center;
 • Een product of dienst bestellen;
 • Abonneren op een SQNetworks-nieuwsbrief;
 • Social listening: SQNetworks kan op internet zoeken naar relevante en openbare inhoud teneinde zijn producten of diensten te verbeteren, problemen van klanten op te lossen en gerichte marketing aan te bieden. 

Wanneer u te maken heeft met SQNetworks namens een zakelijke partner verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van diensten door SQNetworks
 • Het communiceren met SQNetworks
 • Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden
 • Aan u toegang verlenen tot SQNetworks voorzieningen of systemen
 • Het deelnemen aan beurzen, evenementen, of promoties
 • Het vrijwillig deelnemen aan testen of enquêtes
 • Opnemen van gesprekken: SQNetworks kan telefoongesprekken met u opnemen vanwege training, kwaliteitsverbetering en compliance redenen

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen:

We kunnen uw persoonsgegevens delen met serviceproviders, zakenpartners en andere derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat SQNetworks u een product verkoopt of een dienst biedt in samenwerking met een ander bedrijf (zakenpartner). Wij informeren u dan over deze relatie en laten u de namen van deze bedrijven weten voordat wij uw gegevens voor gezamenlijke marketingdoeleinden gebruiken.

Indien uw goedkeuring wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw goedkeuring afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we uw goedkeuring vragen voordat we uw persoonsgegevens delen.

De overeenkomsten met onze zakenpartners beperken de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt en openbaar gemaakt, en vereisen dat uw persoonsgegevens adequaat worden bewaakt.

SQNetworks zal persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met deze privacyverklaring en/of indien dit wettelijk is vereist.

Uw rechten:

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht SQNetworks te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan SQNetworks verstrekt heeft per mail van onze Privacy Officer terug te ontvangen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Uw voorkeuren:

We willen u beter leren kennen om u beter van dienst te kunnen zijn, maar we respecteren ook de keuzes die u maakt ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden mogelijk overgebracht van uw land naar andere SQNetworks-vestigingen of partners. Indien dit wettelijk is vereist, vragen we u vooraf om goedkeuring voor het overbrengen van uw persoonsgegevens naar buiten uw regio.

Als u niet wilt dat wij u persoonlijke informatie sturen, kunt u ons dit laten weten door de link in de informatie aan te vinken waarbij u aangeeft geen informatie meer te willen ontvangen.

Indien dit wettelijk is vereist, vragen we u om goedkeuring voor verwerking van uw persoonsgegevens. Wij sturen  u bijvoorbeeld alleen nieuwsbrieven als u zich daarop hebt geabonneerd en wij vragen eerst uw toestemming voordat we geavanceerde profieltechnieken gaan gebruiken.

Houd er rekening mee dat SQNetworks op dit moment geen gebruik maakt van een technische oplossing die ons in staat stelt te reageren op de instelling 'Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden' in uw browser. U kunt wel altijd uw voorkeuren voor cookies in uw browser instellen. U kunt alle of bepaalde cookies accepteren. Als u onze cookies in uw browser uitschakelt, zullen bepaalde gedeelten van onze website(s) mogelijk niet meer werken. U kunt zich dan bijvoorbeeld niet meer aanmelden en geen online aankopen meer doen.

Meer informatie over het wijzigen van de cookie-instellingen in uw browser vindt u in de volgende lijst: 

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies#w_cookie-settings
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://www.apple.com/safari/features.html#security

 

Links naar andere websites:

Wanneer u de SQNetworks-websites bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door SQNetworks en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van SQNetworks zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

 

Cloud:

SQNetworks kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in opdracht van SQNetworks door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. SQNetworks heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceproviders, waaronder het vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen:

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. SQNetworks maakt gebruik van geavanceerde en verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, EDR, en coderen bepaalde gevoelige gegevens.


Wijzigingen in deze privacyverklaring:

De diensten van SQNetworks zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen, zonder dat wij u hiervan vooraf in kennis stellen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziende versies op onze websites.

We plaatsen een opvallende melding op onze pagina met de privacyverklaring om u te informeren over belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring, en u kunt vergelijken met eerder uitgebrachte versies. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen.

De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, kunt u overwegen de SQNetworks-pagina's niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziende privacyverklaring.

Meer informatie over de voornoemde door SQNetworks getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk per mail contact op te nemen met SQNetworks. 


Contactgegevens:

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die SQNetworks doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via mail indienen. Een verzoek tot data portabiliteit kunt u doen door via dezelfde mail en contactpersoon in te dienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Contactgegevens:

SQNetworks B.V.

Rijswijkseweg 60

2516 EH Den Haag

info@sqnetworks.com t.a.v de Privacy Officer; o.v.v het onderwerp.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door SQNetworks, neem dan contact op via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Afmelden:

SQNetworks kan uw persoonsgegevens tevens verkrijgen als u klant bent bij een SQNetworks-partner. Als u niet wilt dat SQNetworks de persoonsgegevens gebruikt die u niet zelf hebt doorgegeven, kunt u ons dit laten weten door contact met ons op te nemen via info@SQNetworks.com t.a.v. de Privacy Officer

Wijzigingen:

SQNetworks behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring voor kennisneming van het privacy beleid.

Bereikbaar op

clock

Ma - Vr 9:00 - 17:00

Zaterdag Gesloten

Zondag Gesloten

Note: Tijdens kantooruren kunt u ons altijd
bereiken op +31 (0)85 489 17 00 of maak gebruik
van het contactformulier op de contactpagina.

Afzetmarkten

location-map
De regios die wij bedienen